Säkerhet

Översikt
Som i vardagssituationer bör du alltid hålla din säkerhet i åtanke. Samma princip gäller där du utsätts för alla sorters okända individer från hela världen som kanske inte har ditt bästa intresse. Som en följd av detta vill vi betona att det inte finns någon ersättning för att agera med försiktig vaksamhet när man interagerar och kommunicerar med främlingar online.